Om FORSO Nordic AB

Forso Nordic är ett kreditmarknadsbolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet på den nordiska marknaden. Marknaden för företagets produkter är företag och privatpersoner verksamma i Norden. Förutom verksamheten i Sverige, bedrivs verksamheten genom filialer i Danmark och Norge samt genom ett dotterbolag i Finland, Forso Finance Oy. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.

Forso Nordic är ett helägt dotterbolag inom Ford Motor Company koncernen och opererar främst under det registrerade varumärket Ford Credit. Verksamheten omfattar att på den nordiska marknaden aktivt främja försäljning och marknadsföring av Ford Motor Companys produkter, samt direkt eller indirekt främja återförsäljarnas försäljning och marknadsföring av fordon, reservdelar och övriga fordonsprodukter, genom att erbjuda finansiering och administrativa tjänster avseende dessa.

Företagsinformation

Företagsnamn: Forso Nordic AB
Organisationsnummer: 556739-4894
Besöksadress: Torpavallsgatan 9, 416 73 Göteborg
Postadress: Box 6046, 400 60 Göteborg
Telefonnummer: 031-707 11 00

För information om Ford Credit och de finansieringsprodukter vi erbjuder, besök www.fordcredit.se

Ersättningspolicy

Forso Privacy Notice for prospective employees